gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Darbinieka nosūtīšana

Šajā informatīvajā materiālā (elektroniskajā bukletā) ir sniegta informācija par darbinieku nosūtīšanu un ar to saistītajiem tiesiskajiem aspektiem. Informatīvajā materiālā sniegts darbinieku nosūtīšanas jēdziena skaidrojums, informācija par noteikumiem, kas jāievēro gan ārvalstu, gan Latvijas darba devējiem, kuri nosūta darbiniekus veikt Latvijā vai citā valstī, kā arī ietverta informācija par valsts pārvaldes iestādēm, kas iesaistītas darbinieku nosūtīšanas īstenošanā, uzraudzībā un kontrolē, informācija darbiniekiem par viņu tiesībām, kā arī informācija par administratīvo atbildību un administratīvajiem sodiem. Vienlaikus šajā informatīvajā materiālā ir ietverta arī cita informācija, kas varētu būt noderīga saistībā ar darbinieku nosūtīšanu – tiesu prakse, publikācijas, skaidrojumi utt.

DARBINIEKA NOSŪTĪŠANAS JĒDZIENS

INFORMĀCIJA DARBA DEVĒJIEM
 

CITA NODERĪGA INFORMĀCIJA