gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

LM dokumentu projekti

 • Metodiskās vadības un kontroles departaments

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai”.

Priekšlikumi: līdz 07.02.2020.
Dokuments: Projekts, Anotācija, Paziņojums
Atbildīgais: Maruta Pavasare, 67021661, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 • ES struktūrfondu departaments

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi".

Priekšlikumi: līdz 06.10.2020.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Inga Krīgere, tel. 67021561, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 91 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.2. pasākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” īstenošanas noteikumi.

Priekšlikumi: līdz 18.09.2020.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Egita Sāre, tel. 67021652, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

 • Sociālo pakalpojumu departaments

Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku

Priekšlikumi: līdz 06.10.2020.
Dokuments:Normatīvais akts, Pielikums
Atbildīgais: Ineta Pikše, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., 67021634

Ministru kabineta noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"
Priekšlikumi: līdz 05.05.2020.
Dokuments:Normatīvais akts
Atbildīgais: Inga Martinsone, tel. 64331825, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus"
Priekšlikumu sniegšanas termiņš - 5.maijs
Dokuments: Normatīvais akts, Projekts
Atbildīgais: Inga Martinsone, tel. 64331825, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 • Bērnu un ģimenes politikas departaments

Likumprojekts „Grozījumi Bāriņtiesu likumā”

Priekšlikumi:līdz 02.10.2020. 
Dokumenti: Normatīvais akts , Likumprojekts
Atbildīgais: Lauris Neikens, 67021673, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., Kristīne Venta-Kittele, 67021610, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Ministru kabineta noteikumu projekts „Adopcijas reģistra noteikumi”
Priekšlikumi: līdz 04.03.2020.
Dokuments: Normatīvais akts
atbildīgais: Lauris Neikens, tel. 67021673, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 157 “Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi”
Priekšlikumi: līdz 04.03.2020.
Dokuments: 
Normatīvais akts
atbildīgais: Lauris Neikens, tel. 67021673, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 • Sociālās apdrošināšanas departaments

Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 230 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem”
Priekšlikumi: līdz 07.09.2020.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Sandra Rucka 67021607, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 “Kārtība, kādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un apmainās ar Valsts ieņēmumu dienestu ar ziņām par šīm iemaksām un pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli

Priekšlikumi: līdz 21.08.2020.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Airīna Dreimane,tel.67021562, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Gērnsijas valdības līgumu sociālās drošības jomā”
Priekšlikumi: līdz 10.05.2020.
Dokuments: Normatīvais akts  
Atbildīgais: Liene Ramane, 67 021 687, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 • Darba tirgus politikas departaments 

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”

Priekšlikumi: līdz 18.08.2020.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Olga Iļjina, 67021616, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība”

Priekšlikumi: līdz 06.10.2020.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Olga Iļjina, 67021616, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

 • Sociālās iekļaušanas politikas departaments

 

 • Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departaments

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumos Nr.189 „Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām”

Priekšlikumi: līdz 15.09.2020.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Jolanta Geduša, 67021526, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.908 „Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība”

Priekšlikumi: līdz 20.06.2020
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Jolanta Geduša Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.803 „Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās”  un 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās"

Priekšlikumi: līdz 22.06.2020
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Jolanta Geduša, 67021526, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 • Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošā iestāde