gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Šovasar sakarā ar COVID-19 izplatību tikai divus mēnešus notika jau kopš 2004. gada Nodarbinātības valsts aģentūras sāktā prakse jauniešiem vasaras brīvlaikā rast iespēju  strādāt algotu darbu kādā no Latvijas uzņēmumiem. Pasākuma būtība – sniegt skolēniem praktisku atbalstu karjeras vadības prasmju attīstībai, dot ieskatu darba pasaulē un darba tirgus funkcionēšanas pamatprincipos. Šajā laikā jaunieši var iepazīt darba līguma attiecības, apgūt darba drošības pamatprasības, pilnveidot prezentācijas, komunikācijas, sadarbības, organizatoriskās, plānošanas, citas prasmes, kā arī organizēt savu laiku un sadzīvi. 
 
Šogad kopumā tik saņemti 742 darba devēju pieteikumi par 6111 darba vietu izveidi vasaras mēnešos. Pasākuma īstenošanā piedalījās 536 darba devēji (no tiem 169 bija jauni sadarbības partneri), izveidojot 4777 darba vietas. Izveidotajās darba vietās tika nodarbināti  4906 skolēni.

“Skolēnu vasaras nodarbinātības programma tiek īstenota jau vairāk nekā desmit gadus, un man ir prieks, ka arī šogad, par spīti Covid-19 pandēmijai, interese par iespēju brīvlaikā strādāt bija liela. Gandrīz pieci tūkstoši jauniešu piedalījās programmā, guva pieredzi un praktiskas iemaņas. Ceru, ka skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumus varēs īstenot arī nākamgad,” uzsver labklājības ministre Ramona Petraviča.

Šovasar visvairāk darba vietas izveidoja SIA “Maxima”, kas skolēniem piedāvāja 244 darba vietas profesijā preču izvietotājs. 100 darba vietas tādās profesijās kā palīgstrādnieks, muzeja izstāžu un ekspozīciju uzraugs, labiekārtošanas strādnieks, apkopējs tika izveidotas Liepājas pašvaldības aģentūrā "Nodarbinātības projekti", savukārt 87 darba vietas profesijās palīgstrādnieks, skolotāja palīgs un dokumentu kārtotājs izveidotas Jelgavas novada pašvaldībā.