gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Apvienotās Karalistes izstāšanās (breksita) ietekme uz sociālo jomu

2020.gada 31.janvāra pusnaktī pēc Centrāleiropas laika (1.februārī plkst. 01.00 pēc Latvijas laika) Apvienotā Karaliste (turpmāk – AK) izstājās no Eiropas Savienības (turpmāk – ES). Izstāšanās notika sakārtotā veidā, , t.i. ar Izstāšanās līgumu.

Izstāšanās līgums, kas stājās spēkā 1.februārī, paredz, ka līdz pārejas perioda beigām (2020.gada 31.decembrim) sociālajā jomā būtisku izmaiņu nebūs. Turklāt arī pēc pārejas perioda beigām, atbilstoši reģistrējot savu uzturēšanos (settled status vai pre-settled status), AK dzīvojošiem ES pilsoņiem saglabāsies ar ES pilsoņa statusu saistītās sociālās tiesības. Balstoties uz savstarpējības principu, šādas tiesības saglabāsies arī ES dalībvalstīs līdz breksita pārejas perioda beigām dzīvojošiem AK pilsoņiem.

Tāpat saskaņā ar Izstāšanās līgumu tiks pastāvīgi saglabātas uzkrātās sociālās tiesības tiem pilsoņiem, kas būs strādājuši AK pirms breksita pārejas perioda beigām (piemēram, attiecībā uz pensijām).

Būtiski, ka Izstāšanās līgums nerisina ar turpmāku mobilitāti saistītus jautājumus un nākotnes migrantu sociālās drošības tiesības. Šie jautājumi tiks risināti sarunās par ES un AK nākotnes attiecībām.

Plašāka informācija par breksitu pieejama Ārlietu ministrijas interneta vietnē.

Eiropas Komisijas skaidrojums par Apvienotās Karalistes Izstāšanas līgumu.