gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koks Lapas koks Sākumlapa

 

ES fondu atbalsta pasākumi Nodarbinātības valsts aģentūrā,

lai personas ar invaliditāti varētu strādāt

 

Cilvēkus, kuriem nav darba, sauc par bezdarbniekiem.

Cilvēkiem ar invaliditāti var būt grūti atrast darbu,

tāpēc Nodarbinātības valsts aģentūra

palīdz bezdarbniekiem - cilvēkiem ar invaliditāti-

meklēt un atrast darbu.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra arī palīdz un atbalsta

cilvēkus ar invaliditāti,

kuri strādā, bet var palikt bez darba.

 

Bezdarbnieki - cilvēki ar invaliditāti-

var mācīties un strādāt speciāli aprīkotās darba vietās. 

Viņiem palīdz surdotulki, sociālie mentori un citi speciālisti.

 

Ja tev ir invaliditāte, un tu vēlies atrast darbu,

piesakies uz konsultāciju Nodarbinātības valsts aģentūrā!

 

Konsultācijā Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieks

tev palīdzēs saprast, ko darīt, lai atrastu darbu.

Viņš ieteiks tev labāko - vai iet mācīties, vai iet uz konsultācijām,

vai izvēlēties citus pasākumus.

 

Pasākumos var piedalīties visi bezdarbnieki.

To, kuros pasākumos tu varēsi piedalīties,

tev paskaidros Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieks.

 

Katram pasākumam ir savs nosaukums.

Pasākumus finansiāli atbalsta Eiropas Savienība.

 

Kādus pasākumus piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra?

 

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi

 

Konkurētspējas pasākumos bezdarbnieks var mācīties

ikdienišķas lietas: piemēram, kā meklēt darbu,

rakstīt CV, atbildēt uz jautājumiem darba intervijās,

kā pareizi tērēt naudu, kas viņiem ir.

 

Bezdarbnieks var mācīties arī sarežģītākas lietas,

piemēram, kā veidot mājas lapu vai rakstīt biznesa plānu.

 

Pasākumā bezdarbniekam palīdz speciālisti:

psihologs, jurists, biznesa plāna konsultants,

kredītu un nodokļu konsultants.

Mācību ilgums var būt no vienas stundas līdz 36 stundām.

Papildu informācija:

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=311&txt=2907Pasākums - Neformālās izglītības ieguve ar kupona metodi

 

Pasākumā bezdarbnieks var mācīties valsts valodu, svešvalodu,

apgūt datorprasmes.

 

Mācību ilgums var būt līdz 2 mēnešiem.

 

Šajā pasākumā bezdarbnieks var katru mēnesi saņemt stipendiju - 5 eiro dienā.

Pasākuma laikā var saņemt naudu, lai samaksātu par dzīvošanu vai transportu,

lai aizbrauktu no mājām līdz mācību vietai un atpakaļ.

 

Ja bezdarbniekam ir invaliditāte, viņš var mācīties elektroniski,

tas nozīmē, ka var mācīties mājās pie datora.

 

Ja bezdarbniekam vajag surdotulku, ergoterapeitu,

speciālistiem par pakalpojumu samaksā Nodarbinātības valsts aģentūra.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra samaksā arī par specializēto transportu.

 

Ja bezdarbniekam ir nepieciešams, Nodarbinātības valsts aģentūra

palīdz viņam speciāli pielāgot mācību vietu,

piemēram, nopērk speciālu krēslu, lampu, datoru.

 

Papildu informācija:

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=311&txt=2903

 

Pasākums -
Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas bezdarbniekiem ar kuponu metodi 

 

Ja bezdarbniekam nav profesijas,

to var iegūt šajā programmā.

 

Tāpat bezdarbnieks var iegūt jaunu profesiju,

ja profesijā, kura viņam ir, nevar atrast darbu,

vai viņš 3 gadus nav strādājis iegūtajā profesijā.

 

Iespējams, ka bezdarbnieks veselības dēļ

nevar strādāt savā profesijā.

Arī tad viņš var mācīties programmā.

 

Bezdarbnieks var mācīties un kļūt,

piemēram, par lietvedi, šuvēju, virpotāju,

vai izvēlēties kādu citu profesiju.

Pēc mācībām bezdarbnieks saņem dokumentu –

apliecību, ka viņam ir profesija.

 

Mācību ilgums var būt līdz 8 mēnešiem.

 

Pasākumā bezdarbnieks var katru mēnesi saņemt stipendiju - 5 eiro dienā.

Pasākuma laikā var saņemt naudu, lai samaksātu par dzīvošanu vai transportu,

lai aizbrauktu no mājām līdz mācību vietai un atpakaļ.

 

Ja bezdarbniekam ir invaliditāte, viņš var mācīties elektroniski.

Tas nozīmē, ka bezdarbnieks var mācīties mājās pie datora.

 

Ja bezdarbniekam vajag surdotulku, ergoterapeitu,

speciālistiem par pakalpojumu samaksā Nodarbinātības valsts aģentūra.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra samaksā arī par specializēto transportu.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra

palīdz bezdarbniekam ar invaliditāti speciāli pielāgot mācību vietu,

piemēram, nopērk speciālu krēslu, lampu, datoru.

 

Papildu informācija:


http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=311&txt=2837

 

Pasākums - Praktiskā apmācība pie darba devēja

 

Pasākumā bezdarbnieks var

strādāt un mācīties pie darba devēja.

 

Pasākumā nevar mācīties vienkāršus darbus,

piemēram, mācīties strādāt par kurjeru, sētnieku.

 

Bezdarbnieku izvēlas pats darba devējs,

viņš noslēdz ar bezdarbnieku līgumu,

pēc tam 6  mēnešus bezdarbnieks mācās

un vēl 6 mēnešus strādā uzņēmumā.

 

Bezdarbnieks saņem darba algu.

Tā nevar būt mazāka par minimālo darba algu – 430 eiro mēnesī.

Pasākuma laikā viņš var saņemt naudu,

lai samaksātu par dzīvošanu vai transportu,

lai aizbrauktu no mājām līdz darba vietai un atpakaļ uz mājām.

 

Bezdarbniekam ar invaliditāti,

apmācības laikā ir darba vadītājs.

Viņam palīdz surdotulks, ergoterapeits.

Bezdarbniekam ar garīga rakstura traucējumiem

palīdz atbalsta persona.

 

 

Ja ir nepieciešams, Nodarbinātības valsts aģentūra

palīdz bezdarbniekam ar invaliditāti

speciāli pielāgot darba vietu,

piemēram, nopērk speciālu krēslu, lampu, datoru.

 

Ja bezdarbniekam ar invaliditāti jāveic veselības pārbaudes,

Nodarbinātības valsts aģentūra samaksā par tām.

Papildu informācija:

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=311&txt=3982

 

 


Pasākums - Iespēja strādāt pie darba devēja speciāli pielāgotā darba vietā

 

Pasākumā bezdarbnieks strādā speciāli pielāgotā darba vietā.

To sauc par subsidēto darba vietu.

 

Subsidētajā darba vietā bezdarbnieks strādā līdz 2 gadiem.

Viņš saņem darba algu, ne mazāku kā 430 eiro mēnesī.

Pirmos 4 mēnešus viņš var saņemt naudu,

lai samaksātu par dzīvošanu vai transportu,

lai aizbrauktu no mājām līdz darba vietai un atpakaļ uz mājām

– kopā ne vairāk kā 600 eiro.

 

Lai bezdarbniekam ar invaliditāti ir ērti strādāt,

subsidēto darba vietu speciāli pielāgo,

piemēram, ierīko atbalsta rokturus, tualetes podu,

speciālus datorus, ierīko pacēlāju, nopērk mēbeles.

 

Bezdarbniekam ar invaliditāti ir darba vadītājs.

Ja nepieciešams, viņam palīdz surdotulks, ergoterapeits.

Bezdarbniekam ar garīga rakstura traucējumiem palīdz atbalsta persona.

 

Ja bezdarbniekam ar invaliditāti jāveic veselības pārbaudes,

Nodarbinātības valsts aģentūra samaksā par tām.

 

Papildus informācija:

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=4013&mode=content&method=edit&from=0

 

 

Pasākums -

Iespēja saņemt motivēšanas un atbalsta pasākumus darba meklēšanā

Karjeras konsultācijas

 

Ja bezdarbnieks nezina, kādu darbu vēlas strādāt,

kāds darbs viņiem ir piemērotāks,

viņam palīdz karjeras konsultants.

 

Karjeras konsultants runā ar bezdarbnieku,

lūdz aizpildīt dažādus testus,

paskaidro jautājumus par dažādām profesijām un mācību programmām.

Karjeras konsultants palīdz bezdarbniekam saprast,

kāds darbs viņam ir vispiemērotākais,

paskaidro ko un kur var mācīties,

kur un kā meklēt darbu.

 

Karjeras konsultants ar bezdarbnieku strādā individuāli,

(ar katru bezdarbnieku atsevišķi)

strādā arī grupās - ar vairākiem bezdarbniekiem vienlaikus.

 

Ja bezdarbnieks prot strādāt ar datoru,

karjeras konsultants var palīdzēt arī elektroniski.

Tas nozīmē, ka bezdarbnieks raksta e pastu karjeras konsultantam,

un karjeras konsultants viņam atbild.

Papildu informācija:

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=314&txt=1954&from=0

 

 

Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi

 

Cilvēkus, kuriem ilgi nav darba,

sauc par ilgstošajiem bezdarbniekiem.

 

Ilgstošais bezdarbnieks pasākumā var

saņemt speciālistu (karjeras konsultanta, psihologa un psihoterapeita) konsultācijas.

Speciālisti palīdz bezdarbniekam saprast,

kāda profesija viņam ir piemērotāka.

Speciālisti ar bezdarbnieku strādā individuāli,

(ar katru bezdarbnieku atsevišķi),

strādā arī grupās - ar vairākiem bezdarbniekiem vienlaikus.

 

Pasākumā bezdarbnieks var pārbaudīt savu veselību - 

veikt veselības pārbaudes.

Bezdarbnieku pārbauda arodslimību ārsts,

dažādi ārsti - speciālisti.

Viņi noskaidro, vai bezdarbnieks var strādāt noteiktu darbu,

vai piedāvātie darbi nedara sliktu viņa veselībai.

 

Ja bezdarbnieks piedalās pasākumā,

Nodarbinātības valsts aģentūra, ja nepieciešams,

nodrošina transportu nokļūšanai līdz ārstniecības iestādei,

piemēram, poliklīnikai, slimnīcai, un atpakaļ līdz mājām. 

 

Ja bezdarbniekam ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība,

viņš var piedalīties Minesotas 12 soļu programmā, apmeklēt narkologu.

Viņš var piedalīties dažādās terapijās.

Terapijā speciālisti palīdz bezdarbniekam

tikt galā ar veselības vai sociālajām problēmām.

 

Programma katram bezdarbniekam ir individuāla -

tā var būt no 4 nedēļām līdz 2 mēnešiem gara.

 

Ja bezdarbnieks piedalās Minesotas 12 soļu programmā,

viņam samaksā pacienta iemaksu,

samaksā ēdināšanas un dzīvošanas izdevumus,

tāpat samaksā par transportu, lai aizbrauktu līdz ārstniecības iestādei un atpakaļ.

 

Ja bezdarbnieks piedalās Motivācijas programmā,

Tiek apmaksāta ēdināšana un dzīvošanas izdevumi

ja nepieciešams, transports uz Motivācijas programmas vietu un atpakaļ.

 

Pēc Motivācijas programmas

bezdarbniekam palīdz sociālais mentors.

Viņš palīdz bezdarbniekam iekārtoties darbā,

strādā ar bezdarbnieku vēl

6 mēnešus pēc motivācijas programmas.

Papildu informācija:

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=445&txt=5253

 

 

"Jauniešu garantijas” apmācību un nodarbinātības pasākumi

 

Nodarbinātības valsts aģentūrā ir dažādi pasākumi jauniešiem.

 

Darbnīcas jauniešiem

 

Pasākumā var piedalīties jaunieši bezdarbnieki,

vecumā no 15 līdz 24 gadiem,

kuriem nav profesijas;

kuri nav strādājuši vispār vai strādājuši vienkāršus darbus.

 

Pasākumā jaunietis bezdarbnieks var

iepazīties ar vienu, divām vai trīs profesijām.

Tas nozīmē, ka viņš var mācīties

un pamēģināt strādāt.

 

Tā jaunietim bezdarbniekam ir vieglāk saprast,

kāda profesija viņam patīk vislabāk.

 

Mācību laikā jaunietis bezdarbnieks var dzīvot dienesta viesnīcā vai

saņemt naudu transportam,

lai nokļūtu uz mācību vietu un atpakaļ uz mājām.

 

Jaunietis bezdarbnieks ar invaliditāti saņem stipendiju - 5 eiro dienā.

 

Pasākums ilgst 30 darba dienas.

 

Papildus informācija

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=1&mid=548&txt=4624

 

Pasākums - Pirmā darba pieredze jaunietim

 

Pasākumā var piedalīties jaunietis bezdarbnieks,

vecumā no 18 līdz 29 gadiem,

kuram ir profesionālā izglītība.

Tas nozīmē, ka jaunietis ir mācījies arodskolā,

profesionālajā skolā vai augstskolā.

Ir vairāki noteikumi, lai jaunietis bezdarbnieks varētu piedalīties pasākumā.

Šos noteikumus sauc par kritērijiem.

Lai bezdarbnieks varētu piedalīties pasākumā,

viņam jāatbilst šādiem kritērijiem:

 

jaunietim jābūt reģistrētam

Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekam

ne vairāk kā mēnesi.

 

Pēdējos 4 mēnešus līdz reģistrācijai viņš nav strādājis.

Pasākumā var piedalīties jaunietis bezdarbnieks,

kurš nekad nav strādājis vai

strādājis ne vairāk kā gadu bez pārtraukuma.

 

Jaunietis pasākumā strādā gadu,

saņem darba algu ne mazāku kā 430 eiro mēnesī.

Pirmos 4 mēnešus jaunietis var saņemt naudu,

lai samaksātu par dzīvošanu vai transportu,

lai aizbrauktu no mājām līdz darba vietai un atpakaļ uz mājām

– kopā ne vairāk kā 400 eiro.

 

Jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti ir darba vadītājs,

viņam palīdz surdotulks, ergoterapeits, ja tas ir nepieciešams.

Ja bezdarbniekam ar invaliditāti jāveic veselības pārbaudes,

Nodarbinātības valsts aģentūra samaksā par tām.

Bezdarbniekam ar garīga rakstura traucējumiem

palīdz atbalsta persona.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra

palīdz jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti

speciāli pielāgot darba vietu,

piemēram, nopirkt speciālas mēbeles, datoru.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra, ja tas ir nepieciešams,

palīdz nopirkt individuālos aizsardzības līdzekļus,

piemēram, speciālus cimdus, brilles, apģērbu.

 

Pasākumu ilgums ir līdz 12 mēnešiem.

Papildus informācija:

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=1&mid=548&txt=4625

 

Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā

 

Nevalstiskais sektors ir organizācijas,

kuras strādā sabiedrībai,

bet negūst peļņu.

 

Pasākumā var piedalīties jaunieši bezdarbnieki,

vecumā no 18 līdz 29 gadiem.

 

Jauniešiem maksā stipendiju - 5 eiro dienā.

Ja pasākumā strādā jaunietis bezdarbnieks ar invaliditāti,

Nodarbinātības valsts aģentūra jaunietim samaksā par veselības pārbaudēm

un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

Pasākuma ilgums ir 6 mēneši.

 

Papildus informācija

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=1&mid=548&txt=4626

 

 

Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem  

 

Pasākumā var piedalīties jaunieši bezdarbnieki ar invaliditāti,

vecumā no18 līdz 29 gadiem.

 

Ir vairāki noteikumi, lai jaunietis bezdarbnieks varētu piedalīties pasākumā.

Šos noteikumus sauc par kritērijiem.

Lai bezdarbnieks varētu piedalīties pasākumā,

viņam jāatbilst šādiem kritērijiem:

Jaunietis nestrādā 6 mēnešus (pus gadu);

Viņam nav profesijas;

Viņam jau vairāk nekā 2 gadus ir profesija,

taču viņš nav atradis darbu .

 

 

Pasākuma laikā jaunietis bezdarbnieks

saņem darba algu, ne mazāku kā 430 eiro mēnesī.

Pirmos 4 mēnešus viņš var saņemt naudu,

lai samaksātu par dzīvošanu vai transportu,

lai aizbrauktu no mājām līdz darba vietai un atpakaļ uz mājām

– kopā ne vairāk kā 400 eiro.

 

Jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti ir darba vadītājs,

Ja tas ir nepieciešams, viņam palīdz surdotulks, ergoterapeits,

Bezdarbniekam ar garīga rakstura traucējumiem

palīdz atbalsta persona.

 

Ja bezdarbniekam ar invaliditāti jāveic veselības pārbaudes,

Nodarbinātības valsts aģentūra samaksā par tām.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra

palīdz jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti

speciāli pielāgot darba vietu,

piemēram, nopirkt speciālas mēbeles, datoru.

 

Pasākums ilgst 24 mēnešus.

 

Papildus informācija:

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=1&mid=548&txt=4619

 

 

Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai

 

 

Pasākumos var piedalīties jaunieši bezdarbnieki

 

 

vecumā no 18 līdz 29 gadiem,

kuriem ir vidējā vai augstākā izglītība,

kuri mācījušies komercdarbību un paši vēlas uzsākt komercdarbību

un strādāt tajā ne mazāk kā 2 gadus.

 

Pasākumā jaunietis 2 gadus  saņem atbalstu

no Nodarbinātības valsts aģentūras -

20 konsultācijas biznesa plāna izstrādei,

20 konsultācijas biznesa plāna īstenošanai.

 

Viņš saņem ne vairāk kā 3 000 eiro –

to sauc par komercdarbības dotāciju un

430 eiro ikmēneša dotāciju -

mēneša dotāciju pirmajos sešos mēnešos. 

 

Papildu informācija:

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=313&txt=2906&from=0

 

 

 Tāpat jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem var saņemt:
 
·       karjeras konsultācijas;

·       konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus;

·       neformālās izglītības programmu apgūšanu;

·       profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu apgūšanu;

·       atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai.

 

   esf_ansamblis.png - 37.15 KB

 

© Labklājības ministrija 2008-2018

Pārpublicējot informāciju atsauce uz Labklājības ministriju obligāta
LR Labklājības ministrija, Skolas iela 28, LV-1331,
Tālr.: 80205100 (bezmaksas), Fakss: 67276445,
E-pasts: lm@lm.gov.lv