gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koks Lapas koks Sākumlapa
Apgādnieka zaudējuma pensija

<Atpakaļ Tālāk> 

Apgādnieka zaudējuma pensiju var saņemt:

* mirušā cilvēka bērni, ja viņi ir jaunāki par 18 gadiem;

* mirušā cilvēka bērni neatkarīgi no vecuma,

ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;

* mirušā cilvēka brāļi, māsas un mazbērni,

kas jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav vecāku, kas strādā.

 

Šo pensiju var saņemt arī pēc 18 gadu sasniegšanas.

Tas notiek tikai tad, ja cilvēks mācās

un nav vecāks par 24 gadiem.

 

Ja bērni zaudējuši abus vecākus,

apgādnieka zaudējuma pensiju aprēķina gan no tēva,

gan no mātes iespējamās vecuma pensijas.

Apgādnieka zaudējuma pensiju pieprasa

jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

Ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegums pensijas piešķiršanai;
  • miršanas apliecība;
  • bērna dzimšanas apliecība;
  • dokumenti par mirušā apdrošināšanas laiku;
  • radniecību apliecinoši dokumenti;
  • bērna invaliditātes dokuments;
  • dokumenti par atrašanos mirušā apgādībā;
  • mācību iestādes izziņa, ja bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu.

 

Dokumentus pensijas pieprasīšanai var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā.

Tad ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Pensiju piešķir no apgādnieka miršanas dienas.

Dokumenti jāiesniedz 6 mēnešu laikā pēc apgādnieka nāves.

<Atpakaļ Tālāk>

 

© Labklājības ministrija 2008-2018

Pārpublicējot informāciju atsauce uz Labklājības ministriju obligāta
LR Labklājības ministrija, Skolas iela 28, LV-1331,
Tālr.: 80205100 (bezmaksas), Fakss: 67276445,
E-pasts: lm@lm.gov.lv