gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koks Lapas koks Sākumlapa

Projekts “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām,

uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” Valsts bērnu tiesību

aizsardzības inspekcijā

<Atpakaļ 

Projektā paredzēts strādāt ar speciālistiem, kuri strādā ar bērniem,

kā arī bērnu ģimenēm,

lai padarītu labāku (uzlabotu) speciālistu darbu

un mazinātu vardarbību ģimenē.

 

Projektā īpaša uzmanība ir veltīta bērniem,

kuriem ir grūti veidot labas attiecības ar citiem cilvēkiem

un kuriem ir uzvedības traucējumi.

 

Projektā izstrādā un ievieš konsultatīvo atbalsta sistēmu,

lai palīdzētu bērniem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem

(vecākiem, aizbildņiem, audžuģimenēm) vai aprūpētājiem

un speciālistiem, tad, ja bērniem ir uzvedības traucējumi.

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā

ir izveidota Konsultatīvā nodaļa,

kā arī uzlabota Iekšlietu ministrijas

Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma.

 

Šo sistēmu var izmantot

gan valsts, gan pašvaldību iestādes,

lai palīdzētu bērniem un speciālistiem,

kuri ar viņiem strādā.

 

Projektā speciālisti konsultē un palīdz atrast risinājumus

jeb labākos veidus izglītības un sociālajiem darbiniekiem,

vecākiem, aizbildņiem, audžuvecākiem

bērnu uzvedības uzlabošanai.

 

Lai veicinātu bērnu tiesību aizsardzību

un mazinātu vardarbību ģimenē,

projektā ir izstrādātas mācību programmas

un metodoloģijas jeb rokasgrāmatas.

Tās izmanto speciālistu apmācībai bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

Projektā notiek informēšanas pasākumi

un ir izveidota interaktīvā spēle

jeb datorā vai telefonā spēlējama spēle.

 

Spēli var spēlēt visi.

Tā palīdz atpazīt un mazināt vardarbību ģimenēs ar bērniem.

Vardarbība ģimenē ir, kad bērnam dara pāri,

piemēram, sit, iekausta, kliedz uz viņu,

apsaukā un pazemo.

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvajā nodaļā

var atnākt uz  konsultācijām un saņemt atbalstu,

ja bērniem ir uzvedības traucējumi un saskarsmes grūtības.

 

Tiem, kas vēlas piedalīties projektā

un saņemt atbalstu,

jāpiesakās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā.

 

Projekts notiek Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā

sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru

no 2016. gada aprīļa līdz 2021. gada aprīlim.

Vairāk informācijas: http://www.bti.gov.lv/lat/esf_projekts_/pieteiksanas/

<Atpakaļ

 

Bērna piedzimšana

Bērna kopšanas pabalsts

Ģimenes valsts pabalsts

Vecāku pabalsts

Sociālais darbs

Apgādnieku zaudējuma pensija

Apbedīšanas pabalsts 

Projekts “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”