gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koks Lapas koks Sākumlapa
Vecāku pabalsts

<Atpakaļ Tālāk> 

Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem.

No 2014.gada 1.oktobra ir iespēja izvēlēties vecāku pabalsta saņemšanas ilgumu un atkarībā no tā nosaka

pabalsta apmēru:

  • līdz bērna 1 gada vecuma sasniegšanai - 60% apmērā no algas vai
  • līdz bērna 1,5 gada vecumam - 43,75 % apmērā no algas.

Vecākam strādājot, vecāku pabalstu izmaksā 30% apmērā.

Vienlaikus var saņemt vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu, kura apmērs līdz bērna 1,5 gadu

vecumam ir 171 euro mēnesī.

No 2015.gada 1.janvāra vairs nav pabalstu izmaksas apmēra ierobežojumu.

Dokumentus pabalsta piešķiršanai var iesniegt

jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā

 

 

<Atpakaļ Tālāk>

 

© Labklājības ministrija 2008-2018

Pārpublicējot informāciju atsauce uz Labklājības ministriju obligāta
LR Labklājības ministrija, Skolas iela 28, LV-1331,
Tālr.: 80205100 (bezmaksas), Fakss: 67276445,
E-pasts: lm@lm.gov.lv