gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Darba tiesiskās attiecības un darba aizsardzība

Politikas mērķis: kvalitatīvu darba vietu veidošana un sekojoši droša un veselībai nekaitīga darba vide, kas veicinātu nodarbināto darba mūža pagarināšanos, valsts un uzņēmumu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos un visas sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanos.

Politikas rezultāts: uzlabojušies darba apstākļi Latvijas uzņēmumos.

Galvenie politikas rezultatīvie rādītāji word.gif - 648 B