gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sociālais darbs

Politikas mērķis: radīt vienotu sistēmu, kas nodrošina atbalstu iedzīvotājiem sociālo problēmu mazināšanā.

Politikas rezultāts: sociālais dienests iedzīvotājiem nodrošina nepieciešamo atbalstu sociālo problēmu mazināšanā.

Galvenie politikas rezultatīvie rādītāji: