gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Valsts sociālie pabalsti

Mērķis: sniegt materiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām sociālā riska situācijās un gadījumos, kad samazinās ienākumi:

  • tādām personām, kuras nav sociāli apdrošinātas vai kuru veiktās iemaksas nav pietiekamas valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu un pensiju saņemšanai;
  • tādu papildu izdevumu rašanās gadījumos, kuros sociālās apdrošināšanas sistēma neparedz aizsardzību (piemēram, ģimenes valsts pabalsts, bērna kopšanas un piedzimšanas pabalsti, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, kas sniedz aizsardzību vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma gadījumā tām personām, kuras nav sociāli apdrošinātas, u.c.).

Politikas rezultāts: nodrošināts materiālais atbalsts sociālā riska situācijās un gadījumos, kad atbalstu neparedz sociālās apdrošināšanas sistēma.

Politikas rezultatīvie rādītāji: word.gif - 648 B