gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Rekvizīti 

LR Labklājības ministrija
Skolas iela 28, Rīga, LV-1331
Reģ. Nr. 90000022064
Valsts kases Rīgas NC,
Valsts kase, kods: TRELLV22