gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koks Lapas koks Sākumlapa

Projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Labklājības ministrijā

Projektā var piedalīties sociālo dienestu sociālā darba speciālisti.

Viņi var saņemt supervīzijas un piedalīties apmācībās –

iegūt jaunas zināšanas, prasmes un papildināt savu pieredzi.

 

Projektā izstrādā metodikas jeb rokasgrāmatas

darbam ar dažādiem klientiem,

(cilvēkiem, kas nāk uz sociālo dienestu pēc palīdzības)

kā arī apmāca sociālos darbiniekus ar rokasgrāmatām strādāt.

 

Tāpat projektā notiek informatīvie pasākumi -

konferences, semināri, diskusijas par jaunumiem sociālajā darbā.

 

Sociālajiem darbiniekiem sagatavo informējošus  materiālus

par sociālā darba aktualitātēm jeb jaunumiem,

un izstrādā sociālā darba terminu skaidrojošu vārdnīcu.

 

Katrā profesijā ir vārdi, kurus zina un lieto

galvenokārt tikai cilvēki, kuri strādā šajā profesijā.

Sociālajā darbā ir vārdi un termini,

kurus jāsaprot un jālieto precīzi.

Šos terminus ierakstīs

sociālā darba terminu vārdnīcā.

 

Projektā izstrādā svarīgākos ieteikumus

sociālā darba kopienā attīstībai,

kā arī apmāca sociālos darbiniekus.

 

Sociālais darbs kopienā ir darbs kādā noteiktā teritorijā,

piemēram, ciematā, pilsētas mikrorajonā,

vai kādā cilvēku grupā.

 

Sociālais darbinieks uzzina un analizē

sociālas problēmas un palīdz tās atrisināt.

Viņš cenšas saprast kopienas cilvēku vajadzības,

Veidot jaunus sociālos pakalpojumus,

kas viņiem vajadzīgi.

 

Tāpat projektā izstrādā vienotu pašvaldību sociālo dienestu

darba kvalitātes noteikšanas sistēmu.

 

Projekts notiek Labklājības ministrijā

sadarbībā ar visām Latvijas pašvaldībām

no 2015. gada aprīļa līdz 2023. gada decembrim.

 

Vairāk informācijas: https://www.lm.gov.lv/text/3137